Opzienbarend resultaat en een verwachtingsvolle doorkijk op meer

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Economische Zaken en innovatie is een onderzoek uitgevoerd door de Wageningen Universiteit naar de effecten van een nieuwe, baanbrekende wijze van presentatie en uitserveren van maaltijden in het Maxima Medisch Centrum met locaties in Eindhoven en Veldhoven.

Het MMC heeft de productie van maaltijdcomponenten voor haar patiënten uitbesteed aan DMC Maaltijdservice in Lekkerkerk. Patiënten kunnen aan het bed hun keuze maken uit een aanbod aan maaltijd-componenten waarna het door de voedingsassistent op het bord wordt opgeschept vanuit speciale maaltijdwagens en wordt uitgeserveerd. De bereikte resultaten met dit nieuwe concept zijn opzienbarend te noemen.

Zo is er sprake van een significant hogere beoordeling van de maaltijd door de patiënten (van een rapportcijfer 6 naar een 8) en een verhoogd en verbeterd contact tussen patiënt en voedingsassistent. Hierdoor wordt de stimulans tot eten meetbaar verhoogd. Bijkomend maar zeer relevant effect is het tegengaan van voedselverspilling. Niet alleen door een betere waardering wordt de maaltijd opgegeten, maar tevens kan de voedingsassistent portioneren in de door de patiënt gewenste hoeveelheid. De afname van verspilling is spectaculair. Werden voorheen 36 tot 48% van de maaltijden weggegooid, nu is dat nog slechts 2,2%.

Naast genoemde effecten voor de patiënt is ook de gepercipieerde waardering voor het werk door de voedingsassistenten toegenomen, hetgeen leidt tot verhoging van arbeidsvreugde  maar ook een beter gewaardeerde presentatie van de maaltijd door de patiënt. Alleen op dervingskosten, door te voorkomen dat maaltijden moeten worden weggegooid alsmede door het dalen van de maaltijdprijzen, wordt bijna € 450.000 op jaarbasis bespaard. Dit staat dan nog los van besparing op personeelskosten door de maaltijdproductie uit te besteden, energiebesparing en andere relevante zaken.

Hoewel het voor de hand ligt dat er een relatie bestaat tussen voeding en duur van het herstel zal er naar de effecten hiervan eerst nader onderzoek moeten worden gedaan.