Aftrap beweging tegen voedselverspilling

Voedselverspilling is een terecht aandachtsveld in het licht van de wereld voedselproblematiek en de stijgende wereldbevolking. Zonder na te denken gooien we voedsel weg als consument, terwijl bedrijfsmatig voedselverspilling vaak is ingecalculeerd vanuit allerlei overwegingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een leeg broodschap tegen winkelsluitingstijd niet acceptabel wordt geacht. Tellen we dat op door de hele voedselketen dan komen we tot een beschamende conclusie: in Nederland verspillen we voedsel voor een totale waarde van ca. € 4,4 miljard. Lees meer over voedselverspilling onder voedselverspilling is uit!

Inmiddels is er een overheidsdoelstelling om in 2015 voedselverspilling met 20% te verminderen. Het ministerie van EL&I heeft het initiatief genomen om deze doelstelling onder de aandacht te brengen en het vinden en delen van oplossingen te stimuleren door het organiseren van een No Waste Dinner.

Op 18 april vindt dit evenement plaats en worden zo’n 140 gasten uit het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappelijke sector letterlijk aan tafel gezet om te ervaren dat eten dat op het punt staat in de afvalstroom te belanden kan worden aangewend voor een feestmaal. Dat moet een eyeopener zijn!

De bedoeling is met dit event een aftrap te geven voor een beweging waarbij overheid en bedrijfsleven samen aan de slag gaan om initiatieven te ontplooien en kennis en ervaringen te delen om de doelstelling van 20% vermindering van voedselverspilling te realiseren.

Tijdens het event wordt er niet alleen gezellig getafeld, maar zal het genereren van ideeën en concrete oplossingen centraal staan. Het moet een vliegende start zijn.

Topchefs Jonathan Karpathios, Niven Kunz, Nick Bril en Rudoph van Veen gaan de sportieve strijd met elkaar aan om elk een gang van het No Waste Dinner uit de keuken te toveren. Ook Real Food Productions en partners dragen graag hun steentje bij.

Het verminderen en tegengaan van voedselverspilling moet een breed maatschappelijk draagvlak krijgen. Het No Waste Dinner kan als startmotor fungeren om het een en ander op gang te brengen.