Zwakten in de wetgeving kunnen consumentenvertrouwen aantasten

Op de BioFach hebben EU Commissaris Ciolos en een afvaardiging van IFOAM EU uitgebreid gesproken over de aankondiging om de biologische wetgeving te evalueren.

De visie van Ciolos is dat er enkele zwakten in de wetgeving zitten die het vertrouwen van de consument kunnen aantasten. Daarbij zijn onder meer genoemd GMO-contaminaties en de kwaliteit van het toezicht en de controle, met name in grensoverschrijdende situaties.

De biologische sector heeft aangegeven dat rust op wetgevingsfront van groot belang is na jarenlange wijzigingen om bedrijven die zich oriënteren op omschakeling niet af te schrikken. Ciolos heeft verzekerd dat het alleen om een aantal versterkingen gaat die de consumentenverwachting en het consumentenvertrouwen in biologisch versterken. IFOAM EU heeft aangekondigd dat de biologische sector zelf initiatieven neemt op het gebied van duurzaamheidsaspecten die nog niet in de wetgeving zijn gereguleerd, zoals resource efficiency (minder energie, water en afval), sociale aspecten en transparantie richting de consument. Ciolos heeft IFOAM EU uitgenodigd om hierin actief samen te werken.

Bron: Bionext
Publicatiedatum: 21-2-2012