Over ketentransparantie

Al enige tijd werken wij nauw samen met onze partners van PUUR Tomaat.

In PUUR Tomaat hebben 5 Westlandse trostomatentelers zich verenigd. Wij kopen onze tomaten bij PUUR Tomaat en verwerken tevens de reststromen van tomaten die niet voldoen aan de specificaties voor retail. Dat alleen al is een mooi voorbeeld van duurzaamheid door het voorkomen van voedselverspilling. De tomaten worden direct uit de kas, ultravers verwerkt en hebben hun voedingswaarde optimaal behouden. Dit wordt ondermeer mogelijk door de korte afstand vanuit het Westland naar onze productielocatie in Lekkerkerk; weinig foodmiles dus!

Maar hoe duurzaam is nu eigenlijk de teelt bij PUUR Tomaat?

De telers van PUUR Tomaat zijn op hun beurt weer aangesloten bij telersvereniging Prominent en hebben enige tijd geleden het Vita Certa certificaat van MPS fruit & vegetables verworven. Niet dat wij nu zo keurmerk gestuurd zijn, want we vertellen liever het verhaal, echter is het toch goed om vast te kunnen stellen wat er nu feitelijk aan duurzaamheid wordt gedaan waarbij er ook transparantie middels een certificering kan worden gegeven.

Zoals bekend worden de tomaten in het Westland geteeld onder glas. "Onze" telers kweken trostomaten in verschillende smaakrassen. Smaakbommetjes die wij graag verwerken in onze producten en waarvan wij o.a. ook soep, jam en salsa maken onder het eigen label van de kwekers: PUUR Tomaat. De primaire oogst geeft volume vanaf april t/m november. In de tussenliggende periode zorgt belichting in een deel van de kassen dat er toch volume beschikbaar is. In totaal zo'n 40 miljoen kilo op jaarbasis.

Maximaal biologische teelt:
Door inzet van hommels en andere insecten wordt enerzijds gezorgd voor bestuiving en anderzijds gezorgd dat ongedierte waardoor de teelt negatief wordt beïnvloed op natuurlijke wijze wordt gereguleerd en ziektes worden voorkomen. Zo wordt er gezorgd voor een sterke plant met een goede opbrengst.

Teeltondergrond:
De tomatenplanten worden gekweekt op een goot die op werkhoogte is geplaatst voor het welzijn van de medewerkers. De planten staan niet in de volle grond, maar worden gepoot op matten. Inzet van biologische matten van 100% organisch materiaal bevindt zich momenteel in testfase.

Energie:
Inmiddels al wat jaren geleden zijn de warmteketels in de kassen vervangen door WKK's: warmtekrachtkoppelingen. Energie wordt opgewekt en teruggegeven aan de energiemaatschappij. De restproducten: warmte en CO2, worden in de kas gebruikt. Door PUUR Tomaat worden zo 160.000 huishoudens van duurzame stroom voorzien!

Gesloten kas:
Inmiddels wordt er alweer doorgeïnvesteerd en is de eerste gesloten kas een feit. In een gesloten kas wordt alle aanwezige warmte en koelte gebruikt. In de zomer wordt het surplus aan warmte opgeslagen onder de grond voor gebruik in de winter. Een nog duurzamere oplossing.

De "P" van mensen:
Ook de mens wordt niet vergeten. Middels het programma IiP (Investors in People) wordt gewerkt aan een continu verbeterproces, gericht op een effectieve bedrijfsvoering door o.a. inzet en betrokkenheid van mederwerkers te verhogen. Ambitie en doelstellingen van de organisatie, team en individu worden doelgericht op elkaar afgestemd. Bovendien is het proces gecontrolleerd en gecertificeerd in dit programma.

Voor buitenlandse medewerkers wordt bijvoorbeeld een gratis cursus Nederlands aangeboden en worden nieuwsbrieven ook in het Pools uitgegeven.

Door vergaande automatisering tenslotte hoeven medewerkers niet meer te tillen dan een tros tomaten!